w centrum uwagi
Czy wiedza o społeczeństwie to ciekawy przedmiot?

Czy wiedza o społeczeństwie to ciekawy przedmiot?

Wiedza o społeczeństwie to użyteczny i potrzebny dzisiaj przedmiot. Czy jednak jest to dyscyplina ciekawa? Dla wielu uczniów tak. WOS nie tylko przedstawia nam w przystępny sposób najważniejsze informacje na temat funkcjonowania państwa, ale i zapoznaje z interesującymi tekstami źródłowymi. Te uczą nas patrzeć na dane zagadnienie z różnych perspektyw. Jak w nauce tego przedmiotu pomoże nam seria podręczników w centrum uwagi?

Wybory i głosowanie

Jednym z najczęściej poruszanych tematów na WOS-ie jest ten skupiający się na wyborach oraz głosowaniu. Co ma na celu? Zapoznanie młodzieży z tym, jak wygląda od podstaw przygotowanie głosowania (czy to lokalnego, czy krajowego), jakich umiejętności i certyfikatów wymaga oraz jakie formy zabezpieczeń są stosowane w trakcie takich wydarzeń. Wiedza o społeczeństwie poza suchy przedstawieniem faktów związanych z funkcjonowaniem państwa, stara się też wyrobić w uczniach postawę obywatelską. A ta opiera się między innymi na czynnym uczestnictwie w wyborach oraz umiejętności dyskutowania z innymi bez względu na ich poglądy polityczne.

Jak poprawnie dyskutować?

Poza tym, że na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie uczniowie będą czytać multum różnorodnych tekstów, a następnie je analizować i krytykować, to równie często będą dyskutować. Dyskusje są nieodłącznym elementem WOS-u, bo pozwalają na wykorzystanie wiedzy zdobytej na lekcjach (lub we własnym zakresie) w konfrontacji z innymi. Jednocześnie uczniowie uczą się, jak poprawnie rozmawiać z innymi, jak słuchać tego, co druga grupa ma do powiedzenia oraz jak kulturalnie nie zgadzać się z danym poglądem.

Dlaczego wiedza o społeczeństwie jest interesującym i praktycznym przedmiotem:

– uczy nas o tym, jak wykrywać i radzić sobie z problemami społecznymi,

– przedstawia nam na bieżąco trudności, z którymi zmaga się społeczeństwo,

– w przystępny sposób opisuje najciekawsze momenty w historii ludzkości,

– łączy się z innymi dziedzinami wiedzy (psychologia, socjologia, ekonomia),

– to w głównej mierze nauka humanistyczna,

– opisuje podstawy funkcjonowania państwa,

– zachęca do zapoznania się z treściami ponadprogramowymi.