w centrum uwagi
Atrakcyjny podręcznik do wiedzy o społeczeństwie przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era

Atrakcyjny podręcznik do wiedzy o społeczeństwie przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot przedstawiający informacje związane z edukacją obywatelską oraz systemem prawnym obowiązującym w naszym kraju. Wydawnictwo Nowa Era przygotowało ciekawy podręcznik “W centrum uwagi” przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co można powiedzieć o tej książce?

Rozwój umiejętności obywatelskich młodzieży

“W centrum uwagi” to podręcznik opracowany przez Arkadiusza Janickiego. Przedstawia zagadnienia przewidziane w zakresie podstawowym przedmiotu. Książka ma za zadanie rozwijać umiejętności obywatelskie młodych ludzi, a także wzbudzać zainteresowanie poprzez interesujące rozwiązania dydaktyczne. Na kolorowych stronach zamieszczono dużą liczbę ilustracji, w tym schematy i wykresy prezentujące dane statystyczne. Materiał został podzielony na krótkie fragmenty, a każdy dział zawiera ćwiczenia podsumowujące i utrwalające wiedzę.

Prawa i obowiązki obywatela w społeczeństwie

Ćwiczenia proponowane w książce W centrum uwagi” pozwalają na samodzielną weryfikację poziomu wiedzy przez uczniów, częściowo nawet bez pomocy nauczyciela. Zadania umożliwiają pracę ze źródłami związanymi z przepisami prawa oraz rolą człowieka w społeczeństwie. Podręcznik zawiera również tekst polskiej konstytucji, co może być niespodzianką dla młodych ludzi nieprzyzwyczajonych do formalnych tekstów przedstawiających prawa i obowiązki obywatela. Analiza przepisów obowiązujących w Polsce może być z powodem do dyskusji w grupie rówieśników, które powinny być prowadzone pod czujnym okiem nauczyciela.

Praktyczne zastosowanie przepisów prawa

Podręcznik “W centrum uwagi” zawiera szereg praktycznych informacji. Dotyczą one funkcjonowania urzędów administracji publicznej oraz praw obywatela stosunku do urzędników. Autor szczególną uwagę zwraca na ochronę praw człowieka, w tym problematykę związaną z łamaniem praw kobiet i organizacją pobytu uchodźców pochodzących z różnych części świata.

Książka przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era prezentuje szeroki zakres wiedzy i może być wsparciem dla każdego ucznia przygotowującego się do sprawdzianu lub egzaminu maturalnego. Jest to też doskonałe narzędzie dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć interesujących dla młodych ludzi. Znajomość przepisów obowiązujących w naszym kraju może mieć znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez młodzież dorosłym życiu.